Znaki mobinga

Najpogostejši znaki mobinga na delovnem mestu

Mobing je najpogosteje označen kot trpinčenje, nadlegovanje in šikaniranje na delovnem mestu. Gre za sistematično, ponavljajoče se, dalj časa trajajoče psihično, čustveno, verbalno, lahko tudi fizično nasilje, ki je usmerjeno proti posamezniku ali ožji skupini ljudi na delovnem mestu.

Mnogi zaposleni se mobinga v resnici sploh ne zavedajo ali se ga nočejo zavedati, zato tudi ne ukrepajo. Nanj se navadijo in tako postane del njihovega življenja. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj najbolj očitnih ter najpogostejših znakov mobinga, ki lahko poteka med vodjo in delavci ali med delavci samimi.

Znaki, ki kažejo na mobing

Vemo, da mobing nad nami lahko izvaja vodja ali sodelavec oziroma sodelavci. Znaki mobinga, kjer je nasilnež nad nami naš vodja, se najpogosteje kažejo v situaciji, ko pride do konflikta med nami in njim. Sledi brezpogojno izpolnjevanje ukazov podrejenega.

Znak mobinga med vodjem in nami ali delavci je tudi nalaganje dodatnih nalog, pa e-sporočila, ki jih dobimo v petek popoldne, v katerih piše, da mora biti nekaj nujno narejeno že tisti trenutek. Kaže se tudi v nezadovoljstvu nad našim delom, in sicer v obliki stalnega kritiziranja in celo kričanja ter poniževanja. Pogosto sledi tudi degradiranje na nižje delovno mesto in odvzem nalog zaradi nesposobnosti.

Prav tako moramo biti pozorni na znake, kjer mobing poteka med delavci samimi. Tako imamo lahko sodelavce, ki imajo veliko skupnih interesov, ter nekoga, ki se od njih razlikuje. V praksi to lahko pomeni, da je druge narodnosti, da ima druge vrednote in podobno. Sodelavci njegove drugačnosti nikakor ne sprejmejo. Še več, takega človeka vidno zavračajo in se z njim ne družijo, dajejo mu neprimerne opazke, očrnitev pred nadrejenim postane nekaj vsakdanjega. Takšnega človeka lahko popolnoma izločijo in tudi izolirajo od vseh informacij, ki jih mora kot zaposleni v nekem podjetju vedeti. Prav tako mu je onemogočeno napredovanje. Vse to so znaki mobinga.

Kategorija: Posel